Vorige edities

Vorige edities

Leuven, de bakermat van Red de stoep (2008-heden)

De campagne Red de stoep is ontworpen door de stad Leuven (dienst Welzijn) in samenwerking met Mobiel 21 vzw, de dienst Studentenvoorzieningen van de K.U.Leuven en politie Leuven.

De eerste Red de stoepcampagne vond in 2008 plaats. De campagne riep Leuvense studenten op om stoepen te redden van verkeerd gestalde fietsen en andere hinderlijke voorwerpen zodat iedereen (ook personen met een handicap, ouders met kinderwagens, ouderen…) zich veilig en vrij door de stad zou kunnen bewegen.

Tot op heden zijn er nog ieder jaar Red de stoepactiviteiten in Leuven.

 

Antwerpen en Gent (2009)

In 2009 hebben de steden Antwerpen en Gent ook een Red de Stoep campagne georganiseerd om de inwoners via toegankelijkheidsparcours, affiches, flyers, straattheater… bewust te maken van de problematiek. In Antwerpen voerde Mobiel 21 voor het eerst een uitgebreide probleemanalyse uit om de thema's voor de Red de stoepcampagne te bepalen.

 

Mechelen (2011)

In Mechelen vond eveneens een grondige probleemanalyse plaats. Uit de naar boven gekomen pijnpunten werden foutgestalde fietsen als prioriteit gekozen. Correct gestalde fietsen kregen in de maand mei een mooie zadelhoes als beloning.


Kortrijk (2011-2012)

Na een probleemanalyse besloot het Red de stoep-team in Kortrijk vooral te werken aan fout gestalde fietsen en verkeerd geparkeerde auto's. Tijdens een ludieke persactie duwden de Kortrijkse stoepredders een foutgeparkeerde auto opzij zodat een lange rij voetgangers terug door kon. Juist geparkeerde wagens werden beloond met een ijskrabber. Op het Student Welcome Concert en tijdens de wekelijkse markt organiseerde het team toegankelijkheidsparcours. Deelnemende studenten kregen een Red de stoep-rugzakhoes.

Probleemanalyse >

Flyers en affiche >

Foto's Persmoment en parcours marktbezoekers >

Foto's Student Welcome >


Waregem (2011-2012)

De stad Waregem liet een heuse mascotte ontwerpen voor de Red de stoep-campagne. Tijdens het toegankelijkheidsparcours op de markt was die ook in levende lijve aanwezig. De handelszaken in Waregem kregen Red de stoep-affiches om uit te hangen en de horeca-zaken ontvingen bierviltjes om hun klanten op te roepen om stoelen en tafels niet buiten de toegelaten grenzen van het terras te verslepen.

Meer over Red de stoep in Waregem >

 

Bilzen (2014)

De stad Bilzen koos voor de boodschap: "Laat steeds 1,5 meter op de stoep vrij". Met de Red de stoep-lintmeter konden de inwoners nagaan of er voldoende ruimte overbleef. Een echte stoepredder bezocht de lagere scholen, ging met de leerlingen op stoep-onderzoek uit en zong met hen het stoepredderslied. 

Meer over Red de stoep in Bilzen >