Belevingsparcours

Belevingsparcours

 

Onze meest gebruikte Red de Stoep-actie is het succesvolle belevingsparcours. Jong en oud wordt er uitgenodigd om onder begeleiding van ervaringsdeskundigen een parcours vol dagelijkse stoephindernissen af te leggen met een rolstoel, rollator of blinddoek. Ze ervaren er hoe het voelt om je als mindermobiele doorheen de stad te verplaatsen.

Een belangrijke ervaring vinden de Stoepredders. Want zonder er bij na te denken vorm je met een slechtgeplaatste fiets of vuilniszak al snel een obstakel op de stoep die voor iedereen toegankelijk moet zijn. 

Na een spannende tocht op het belevingsparcours worden deelnemers uitgenodigd het engagement als stoepredder aan te gaan. Vervolgens worden ze beloond met campagnemateriaal en een leuke attentie. 

Doe mee en #reddestoep!