Toegankelijke handelszaken

Toegankelijke handelszaken

APP ON WHEELS

Sinds 2016 kun je via de app On Wheels (www.onwheelsapp.com) zoeken welke handelszaken in Maldegem toegankelijk zijn. Na een grondige screening in samenwerking met onze stoepredders komen de handelszaken op de app, zodat een persoon met een beperking weet in welke zaak in Maldegem hij of zij zonder problemen kan shoppen. 


GRATIS SCREENING

De gemeente en OCMW Maldegem hebben de handelaren de mogelijkheid geboden om zich gratis te laten screenen. Verschillende handelszaken dragen toegankelijkheid een warm hart toe en zijn gescreend. Ook gemeentelijke en OCWM gebouwen werden gescreend en kun je terugvinden op de app. 


IN DE BLOEMETJES

Alle handelaren die meegewerkt hebben aan de screening van OnWheels hebben een attentie gekregen als bedanking voor hun medewerking. Ons stoepreddersteam heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt om de handelaren te vragen om de Red De Stoep-affiche op te hangen en handelaren te vragen om de vrije doorgangsruimte op de stoep te vrijwaren.