Probleemanalyse

Probleemanalyse

Begin 2011 werd de toegankelijkheid van de stoepen in centrum Kortrijk onderzocht met behulp van een speciaal hiervoor ontwikkelde checklist. Aan meer dan 200 inwoners werd gevraagd om aan te geven in hoeverre fietsen, vuilzakken, wagens… de stoepen in het centrum van Kortrijk belemmeren.

Die bevindingen werden aangevuld met gegevens van een knelpuntenwandeling in de buurt van de stationsomgeving (Dienst Mobiliteit, maart 2011) en drie knelpuntenwandelingen in het kader van het valpreventieproject BOEBS (Blijf Op Eigen Benen Staan, Dienst Welzijn, 2007).

De twee grootste knelpunten die uit de probleemanalyse naar voor kwamen waren:

  • Fout geparkeerde wagens
  • Verkeerd gestalde fietsen

 

Het rapport van de probleemanalyse kun je hieronder downloaden. Voor meer informatie, contacteer Anne-Marie Heytens.

 

Ken je zelf nog locaties waar de stoep vaak geblokkeerd is door obstakels? Meld het aan de stad Kortrijk.