knelpuntenbevraging 2015

knelpuntenbevraging 2015

WAAROM?

Steeds meer ouderen willen graag zo lang mogelijk thuis wonen, zelfs als er extra zorg nodig is. Ook federale beleidsmakers gaan volop voor deze keuze van de 'vermaatschappelijking van de zorg', waarbij ouderen in de thuissetting omringd worden door matelzorgers en thuiszorgdiensten.

Om van dit zorgconcept een haalbare kaart te maken, moet er proactief ingezet worden op de basisvoorwaarden die langer thuis wonen met zich meebrengt. Daarbij is niet enkel de leefbaarheid van de woning zelf van belang, maar ook de leefbaarheid van het openbaar domein in de onmiddelijke buurt van de woonst. Senioren die niet meer durven buiten komen, lopen sociale contacten mis, gaan minder bewegen (met vaak fysieke en psychische klachten als gevolg) en moeten ook vaker 'leunen' op mantelzorgers en zorgprofessionals. 

Om de stem van Leuvense senioren binnen de toegankelijkheidsproblematiek te versterken, ging het Red de Stoep-team in de zomer van 2015 op pad om meer dan 250 senioren te bevragen.

HOE?

Verscheidene Leuvense seniorenorganisaties, lokale dienstencentra en dagcentra werkten enthousiast mee aan deze gegevensverzameling over de toegankelijkheid van de Leuvense stoepen. 

RESULTAAT

 

Het resultaat van deze bevraging werd als advies in enkele actiepunten opgesteld en ondertekend door x Leuvense organisaties. Op de persconferentie van 1 oktober 2015 Internationale Dag van de Senioren overhandigden die organisaties het advies aan het schepencollege, gekoppeld aan een inleefwandeling met verouderingspakken, slechtziendenbrillen, rollators en rolstoelen voor de leden. Je kan het advies onderaan deze pagina downloaden. 

Grootste knelpunten
We stelden de vraag in welke mate de volgende knelpunten het gebruik van het voetpad hinderen. De resultaten tonen aan dat senioren foutgeparkeerde fietsen als het grootste (veel en heel veel hinder) knelpunt ervaren, gevolgd door sneeuw en ijzel en te smalle voetpaden.

 

 Figuur 1 - Rangschikking ervaren knelpunten doorgegeven door senioren (veel en heel veel hinder)

 

Soorten knelpunten

In totaal ontvingen we 352 specifieke knelpunten. In de tabel hieronder is te zien welke soort knelpunten werden doorgegeven. Opvallend is dat 53% van de knelpunten van infrastructurele aard zijn.

 

Figuur 2 - Soorten knelpunten doorgegeven door senioren


Locaties knelpunten

De knelpunten werden op een digitale kaart uitgezet met telkens een andere kleur voor de aard van het knelpunt.

Figuur 3 - Knelpunten in kaart gebracht