Probleemanalyse

Probleemanalyse

In januari 2015 organiseerde het Sociaal Huis een bevraging bij de inwoners van de gemeente Maldegem om de belangrijkste toegankelijkheidsproblemen in kaart te brengen. Aan de hand van die probleemanalyse heeft de gemeente volgende acties ondernomen om haar toegankelijkheid te verbeteren.


BEWUSTMAKINGSCAMPAGNE

Heel wat hindernissen worden door onwetendheid door inwoners en bezoekers zelf op de stoep geplaatst: 

 • Fietsen op de stoep 
 • Foutgeparkeerde wagens 
 • Hagen en struiken die niet gesnoeid worden 
 • Sneeuw en ijzel die niet opgeruimd worden
 • Vuilniszakken op de stoep

 

Om hen bewust te maken over het belang van toegankelijke stoepen ging de gemeente Maldegem aan de slag met de Red de Stoep-campagne van Mobiel 21. Jaarlijks worden er met tal van vrijwilligers sensibiliserende acties georganiseerd in samenwerking met partners als de lokale Politie en scholen. Neem een kijkje bij de 9 vuistregels voor stoepredders  en ontdek hoe jij kan helpen! 

 

INFRASTRUCTUUR

Naar aanleiding van de probleemanalyse ondernam de gemeente volgende werkzaamheden

 • Aanpassing van de borduren ter hoogte van 3 oversteekplaatsen in het cenrum van Kleit. Zo kunnen rolstoelers, ouders met een kinderwagen of ouderen met een rollator gemakkelijker op en af het voetpad. 
 • Aanleg van een toegankelijk pad naar de ingang van de kerk Adegem en effenen van de nabijgelegen voorbehouden parkeerplaats.
 • In de schoolomgeving van Kleit en Vossenhol zijn de voetpaden heraangelegd en werd een veilige oversteekplaats gerealiseerd.
 • In de Gidsenlaan is het voetpad en oversteekplaats ter hoogte van toegang tot het park geoptimaliseerd.
 • In de Brielstraat ter hoogte van het rond punt is er een nieuw voetpad aangelegd zodat bewoners van het rusthuis Tillia veilig naar het centrum van Maldegem kunnen wandelen.

 
VERKEERSBORDEN EN OBSTAKELS
Ook nam de gemeente enkele storende verkeersborden en obstakels weg:

 • Brielstraat gevaarsbord A43 (spoorwegovergang) is verwijderd
 • Kruispunt Boudewijn Lippensstraat/Stationsstraat verkeersborden geplaatst in het verlengde van de afbakeningspaaltjes.
 • Oversteekplaats Kanunnik Andrieslaan verkeersborden verplaatst uit de lijn van het zebrapad
 • Betonnen paaltje op voetpad Stationsstraat is weggenomen


DAGELIJKSE WERKING

Verder engageert de gemeente zich om de optimalisatie van haar toegankelijkheid steeds mee te nemen in de dagelijkse werking: 

 • Bij geplande werken en verbouwingen wordt voorafgaand advies gevraagd aan de inclusieambtenaar.
 • Via het 'Meldpunt Toegankelijk Maldegem' kan de burger knelpunten melden. Bij melding van een probleemsituatie, wordt er binnen de tien werkdagen teruggekoppeld wat er met de melding is gedaan. Afhankelijk van de aard van de melding wordt deze meteen opgepakt of meegenomen in de reguliere onderhouds-werkzaamheden. Bij de meldingen waarin de rol van de gemeente niet uitvoerend maar bemiddelend is, kan het resultaat langer op zich laten wachten. Ook dan wordt de melder op de hoogte gehouden van de voortgang.
 • Aan de hand van knelpuntwandelingen gaan we zelf actief onderzoeken hoe toegankelijk het openbaar domein en de gebouwen zijn. 

  

Doe mee en #reddestoep!